Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Dinàmica de la cromatina en cèl·lules tumorals Sandra Peiró

Tornar

Molecular Cell (2013)

Tot i estar enriquida amb trets repressors, l'heterocromatina es transcriu activament i dóna lloc a grans quantitats d'ARN no codificants. Aquests ARN són responsables de la formació i el manteniment de l'heterocromatina, però existeix un gran desconeixement sobre com es regula la seva transcripció. En aquest treball hem demostrat que el factor de transcripció Snail1 reprimeix la transcripció d’heterocromatina pericentromérica en cèl·lules de ratolí i regula la seva organització mitjançant l'acció de la LOXL2 que, alhora, deamina la H3K4. Snail1 té una funció clau en la transició epiteli - mesènquima ( EMT ). Vam demostrar que, també durant aquest procés , Snail1 és responsable de la regulació de la transcripció pericentromérica. A l'inici de l'EMT, la HP1α, una de les principals proteïnes estructurals de l'heterocromatina, es desprèn de forma transitòria de l'heterocromatina. Aquest esdeveniment està regulat per Snail1 i LOXL2 i coincideix amb una disminució de la transcripció pericentromérica . Així mateix , el bloqueig de la baixada dels transcrits durant l'EMT compromet les capacitats migratòries i invasives de les cèl·lules mesenquimals resultants. Per això, proposem que Snail1 i LOXL2 regulen l'heterocromatina durant aquest procés de transició i així permeten que es produeixi la reorganització genòmica necessària perquè es completi l'EMT

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte