IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Iniciació tumoral i estrès oncogènic David Domínguez-Solà

Tornar

Línies de recerca

  • Activitat normal de c-Myc en la replicació de l’ADN. Sabem que en un context fisiològic, c-Myc es capaç de dirigir la iniciació de la síntesi de l’ADN. Aquesta funció no transcripcional de c-Myc és essencial per al seu rol en el creixement i proliferació cel.lulars, i la recent descripció que n’hem fet ha obert un nou camp de recerca. Part dels nostres esforços científics es centraran en comprendre amb més detall com c-Myc exerceix aquest control sobre la replicacio de l’ADN, i en integrar el coneixement que derivi d’aquests estudis amb el que ja teniem referent a aquesta oncoproteïna. 
  • Origen biològic de l’estrés oncogènic generat per c-Myc i la seva rellevància com a mecanisme d’iniciació tumoral. En tumors, la desregulació de l’activitat fisiològica de c-Myc sobre la iniciació de la replicació de l’ADN comporta l’acumulació de dany genètic i l’activació de mecanismes de reparació i “checkpoints”. Tanmateix, encara no es coneixen amb detall els mecanismes moleculars més fins que donen lloc a aquest efecte, ni si tals events són requerits per als efectes oncogènics de c-Myc. Aixo es quelcom que estem interessats a estudiar amb més detall, combinant tècniques de biologia molecular bàsica i models animals generats ad hoc. 
  • Interaccions genètiques entre estrés oncogènic i mecanismes de vigilància i reparació del genoma. Una de les prediccions importants del nostre model de treball és que la desregulació de c-Myc pot interaccionar genèticament amb possibles alteracions/disfuncions de les vies encarregades de mantenir l’estabilitat del procés de replicació de l’ADN i les vies de senyalització i reparació de l’ADN. Aquestes interaccions podrien tenir efectes sinèrgics durant la iniciació tumoral. La seva existència seria una confirmació de la rellevància de l’estrés oncogènic en la iniciació tumoral depenent de Myc, però també obriria la porta a la identificació de nous marcadors diagnòstics i pronòstics, i tant o més important, a permetria definir noves dianes terapèutiques.

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte