IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

17-04-2019

Tècnic/a informàtic/ de desenvolupament.

Ref.:
FIMIM1993-CARBÓ
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Joan Marc Carbó Arnau
Títol del projecte
Projecte d'actualització de versió del sistema d'informació de la Fundació IMIM (6IMIM).
Grup / Servei
Servei de Recursos Informàtics
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà a l'Àrea de desenvolupament del Servei de Recursos Informàtics de la FIMIM.
Tasques que realitzarà
Formarà part de l'equip de l'àrea de desenvolupament del Servei de Recursos Informàtics. La seva tasca principal serà participar en l’actualització i renovació del sistema d’informació de la Institució (Odoo).
Formació
Titulacions admeses: Cicle Formatiu de Grau Superior de desenvolupament d’aplicacions o titulació equivalent. Grau en Enginyeria informàtica o titulació equivalent.
Experiència
Es valorarà experiència acreditada en entorns de programació empresarial (0 a 2 anys).
Coneixements
Coneixements: Programació en general, amb especial atenció a Python i Ruby on Rails. Bases de Dades relacionals i de llenguatge SQL. GIT o altres metodologies de control de versions. Com a usuari de UNIX.
Informació addicional
El salari publicat podrà variar en funció de la titulació i experiència acreditada (21.355€ - 35.592€). Possibilitats de prorrogar la durada del contracte.
Contracte
Obra/Servei finalista 14p
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 21355.00 € bruts anuals Maig 2019

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte