IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Beques i borsa de treball

28-03-2019

Tècnic/a de recerca (Cicle formatiu de grau superior en laboratori clínic i biomèdic o equivalent).

Ref.:
FIMIM1985-SALMAN
Institució
FUNDACIÓ IMIM
Investigador/s responsable/s del projecte
Tarek Carlos Salman Monte
Títol del projecte
Valoración pronóstica de los valores de los Productos Finales de la Glicación (AGEs) en enfermedades inmunomediadas y comparación con población general (PI18/00059) (Ref.: 12021)
Grup / Servei
Grup de recerca cel·lular en inflamació i cartílag
Descripció
La persona seleccionada s'incorporarà en el Grup de recerca cel·lular en inflamació i cartílag (Programa de recerca en processos inflamatoris i cardiovasculars) per a treballar en el projecte esmentat.
Tasques que realitzarà
La persona seleccionada realitzarà tasques de revisió d'historial clínic per reclutament dels pacients, dispensació de qüestionaris, processament i anàlisi de mostres biològiques (per ELISA), control de l'agenda dels pacients per a l'assaig, i gestió de la base de dades (Access).
Formació
Cicle formatiu de grau superior en laboratori clínic i biomèdic o titulació equivalent.
Experiència
Experiència en la realització d'assaigs clínics.
Coneixements
Experiència en el maneig del programari del paquet Office, coneixements a nivell bàsic d'estadística, experiència en el maneig de bases de dades (Access), ELISA.
Informació addicional
Es valorará la capacitat organitzativa i de treball en equip dels candidats/tes. El contracte és prorrogable.
Contracte
Eventual
Horari Retribució Data d'incorporació
Jornada completa. 15085.99 € bruts anuals Abril 2019

Formulari d'inscripció

És imprescindible que totes les titulacions sol·licitades estiguin incloses al formulari d'inscripció per ser avaluades. La titulació sol·licitada ha d'haver estat expedida per una universitat Espanyola o degudament homologada pel Ministeri d'Educació d'Espanya.

L’IMIM està acreditat per la Comissió Europea amb el logo HR Excellence in Research que ens compromet amb els principis de la Carta Europea per al personal investigador (European Charter for Researchers) i el Codi de Conducta per a la contractació de personal investigador (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes que vetlla per la no discriminació en l’àmbit laboral de la nostra Institució. Totes les persones candidates per a aquesta vacant seran considerades en igualtat d’oportunitats sense restriccions per raó de gènere, raça, religió, nacionalitat, condicions físiques, psíquiques o sensorials, orientació sexual, política o qualsevol altra condició personal.

Aquestes dades seran incloses en un fitxer titularitat de la Fundació IMIM, que està degudament inscrit i que garanteix les mesures de seguretatestablertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent. Aquestes dades només seran tractades per part de la FundacióIMIM i no es cediran a tercers sense previ consentiment. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en lanormativa dirigint-se per escrit al Servei de Recursos Humans-IMIM (RRHHconfidencialitat at imim.es).

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte