Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Notícies

09/11/2021 - Nota de premsa

Determinen per primera vegada diferències entre dones i homes en la gravetat en una malaltia pulmonar

La fisiologia de les dones i dels homes no reacciona de la mateixa manera davant les malalties ni davant els tractaments. Un nou exemple el trobem en un recent estudi multicèntric liderat pel Grup de recerca en Desgast Muscular i Caquèxia en Malalties Cròniques Respiratòries i Càncer de Pulmó de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM-Hospital del Mar), que publica la revista Biomedicines. En ell es destaca que el sexe del pacient afectat per bronquièctasi, una malaltia pulmonar, és determinant a l'hora d'establir la seva gravetat, fet que obliga a tenir en compte aquesta troballa a l'hora de fer-ne el seguiment.

Yingchen_Xia_Xuejie_Wang_Liyun_Qin_Maria_Guitart_Esther_Barreiro_Mireia_Admetlló_Mariela_Alvarado_Jianhua_Zha

Autors de l'estudi. D'esquerra a dreta, Yingchen Xia, Xuejie Wang, Liyun Qin, Maria Guitart, Esther Barreiro, Mireia Admetlló, Mariela Alvarado i Jianhua Zha

El treball ha analitzat les dades de 2.121 pacients, procedents del Registre Informatitzat Espanyol de Pacients amb Bronquièctasi (RIBRON), dels quals dos de cada tres (1.368) eren dones. Es van tenir en compte diversos paràmetres clínics a l'hora de classificar el seu nivell de gravetat en tres escales diferents, que inclouen paràmetres clínics com ara la funció pulmonar, els esputs, l'estat nutricional, la colonització per gèrmens més agressius o l'extensió radiològica de les bronquièctasis. Tenint en compte aquests factors, les dones presentaven uns índexs de gravetat clarament inferiors als dels homes a les tres escales clíniques utilitzades a l'estudi. En aquest sentit, cal destacar que al grup dels homes hi havia més fumadors. També que es van veure importants diferències en els paràmetres nutricionals entre homes i dones, amb un índex de massa corporal més elevat en els homes respecte a les dones.

"Aquests resultats ens indiquen que, en el cas de pacients amb bronquièctasi, cal tenir en compte el seu gènere a l'hora de plantejar el seguiment de la malaltia", apunta la Dra. Esther Barreiro, autora principal de l'estudi i investigadora de l'IMIM i del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES). A la vegada, destaca que l'estudi mostra que diversos paràmetres nutricionals, així com biomarcadors d'inflamació han de ser estudiats com a potencials predictors de l'evolució dels pacients.

Els nivells d'eosinòfils com a marcadors de gravetat

Un segon estudi, també liderat per la Dra. Barreiro, va analitzar les concentracions d'eosinòfils en sang, una cèl·lula del sistema immunitari present als pulmons com a reacció al procés inflamatori provocat per la bronquièctasi, de 906 pacients, també del registre RIBRON. Es va establir un llindar de tall per a dividir la mostra. Contràriament a l'esperat, els pacients que presentaven concentracions més altes, un 70% del total, eren els que tenien un nivell de gravetat de la malaltia menys sever. I aquells amb menors concentracions d'eosinòfils, tenien una malaltia respiratòria més greu, puntuaven més alt en les escales de gravetat, tenien una pitjor funció pulmonar i un pitjor estatus nutricional, amb uns nivells d'inflamació sistèmica superiors.

La Dra. Barreiro explica que, davant aquestes dades, "cal caracteritzar millor els pacients amb bronquièctasi en perfils fenotípics a mida per oferir estratègies personalitzades, sobretot en aquells amb concentracions baixes d'eosinòfils". A la vegada, "s'ha de tenir en compte aquest fet a l'hora d'escollir determinats tractaments que tenen com a diana aquestes cèl·lules, per evitar que una disminució pugui provocar un empitjorament de l'estat del malalt". El treball el publica la revista International Journal of Enviromental Research and Public Health.

Articles de referència

Wang, X.; Villa, C.; Dobarganes, Y.; Olveira, C.; Girón, R.; García-Clemente, M.; Maíz, L.; Sibila, O.; Golpe, R.; Menéndez, R.; Rodríguez-López, J.; Prados, C.; Martinez-García, M.A.; Rodriguez, J.L.; de la Rosa, D.; Duran, X.; Barreiro, E. Differences in Nutritional Status and Inflammatory Biomarkers between Female and Male Patients with Bronchiectasis: A Large-Cohort Study. Biomedicines 2021, 9, 905. https://doi.org/10.3390/biomedicines9080905

Wang, X.; Villa, C.; Dobarganes, Y.; Olveira, C.; Girón, R.; García-Clemente, M.; Máiz, L.; Sibila, O.; Golpe, R.; Menéndez, R.; Rodríguez-López, J.; Prados, C.; Martinez-García, M.A.; Rodriguez, J.L.; de la Rosa, D.; Duran, X.; Garcia-Ojalvo, J.; Barreiro, E. Phenotypic Clustering in Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis Patients: The Role of Eosinophils in Disease Severity. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 8431. https://doi.org/10.3390/ijerph18168431

Totes les notícies

Contacte

Servei de Comunicació:
Marta Calsina Freixas(ELIMINAR)

Tel:
(+34) 93 316 06 80

Doctor Aiguader, 88
08226 Barcelona

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte