Agenda http://www.imim.cat/agenda/ Programa de recerca: Neuropsicofarmacologia WIN 55,212-2 exposure during adolescence alters sociability deficits in the phencyclidine mouse model of psychosis: the role of cyclin-dependent-like kinase 5 / The Evil Side of UCP1 in Perivascular Adipose Tissue: Phosphate Repurposing http://www.imim.cat/noticies/view.php?ID=661 <p>Us convidem al proper <em>IMIM Seminar </em>sobre<em> Hottopics in Neuroscience</em> que tindrà lloc el<strong> dimecres 21/04/2021 a les 12:00 h. </strong>El seminari constarà de dues xerrades, una a càrrec de <strong>Marta Barrera Conde</strong>, estudiant predoctoral supervisada per la Dra Patricia Robledo de l&#39;IMIM, amb el títol &quot;<strong>WIN 55,212-2 exposure during adolescence alters sociability deficits in the phencyclidine mouse model of psychosis: the role&nbsp;of cyclin-dependent-like kinase 5</strong>&quot; i l&#39;altra a càrrec de <strong>Haneen Dwaib</strong>, estudiant predoctoral supervisat pel Dr. Rafael Maldonado&nbsp;i la Dra. Elena Martín-García de la UPF, i que portarà per títol: &quot;<strong>The Evil Side of UCP1 in Perivascular Adipose Tissue: Phosphate&nbsp;Repurposing</strong>&quot;.</p> 21/04/2021 Virtual, a les 12:00h