Hospital del Mar Research Institute Hospital del Mar Research Institute

Protocols normalitzats de treball

El CEIm-PSMAR disposa d'una Normativa de funcionament (versió 5ª aprovada pel CEIm-PSMAR el 14 de novembre de 2017) i de Protocols Normalitzats de Treball (PNTs) (versió 6ª aprovada pel CEIm-PSMAR el 14 de novembre de 2017), que poden ser consultats o sol·licitats per l'investigador a la Secretaria del CEIm-PSMAR:

 • PNT 001: Principis bàsics que regeixen l'actuació del Comitè 
 • PNT 002: Composició del Comitè i àmbit d'actuació
 • PNT 003: Funcions que desenvolupa el Comitè
 • PNT 004: Funcions del president, vice-president i secretari
 • PNT 005: Substitució i renovació dels membres del Comitè
 • PNT 006: Convocatòria i periodicitat de les reunions
 • PNT 007: Recepció de protocols i notificació de decisions
 • PNT 008: Avaluació de protocols d'assaigs clínics
 • PNT 009: Presa de decisions
 • PNT 010: Seguiment dels assaigs
 • PNT 011: Arxiu de la documentació
 • PNT 012: Designació d'experts o consultors
 • PNT 013: Preparació i conducció de les reunions
 • PNT 014: Preparació i aprovació de les actes de les reunions

© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques
Avís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte