IMIM - Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Cèl·lules mare i càncer Anna Bigas

El nostre grup de recerca té com a objectiu principal desxifrar els mecanismes moleculars que regulen la generació i manteniment de les cèl·lules mare i la seva diferenciació fins cèl·lules madures funcionals. Dins d'aquest objectiu general, estem particularment interessats en l'estudi aquelles vies de senyalització que d'una manera o altra participen en el control dels processos tumorals. Per això hem creat el Grup de Recerca en Cèl.lules Mare i Càncer, el qual integra dos equips d'investigació, dirigits pels doctors Anna Bigas i Lluís Espinosa. Aquest grup es va crear fa ja més d'una dècada i és gràcies a la unió dels nostres esforços que hem aconseguit assolir objectius científics del més alt nivell en el camp de les ciències biomèdiques, així com contribuïr a la formació de nous investigadors, alguns els quals es troben actualment treballant en diferents centres nacionals i internacionals.

En els últims anys, hem desenvolupat diferents mètodes experimentals per aconseguir abordar a tots els nivells problemes biomèdics específics. De fet, el tipus d'aproximació experimental que empra el nostre grup abasta des de la investigació més bioquímica al laboratori, passant per l'anàlisi de models animals que reprodueixin les patologies d'interès i ens permetin confirmar els nostres troballes moleculars, per arribar a l'estudi de les possibles aplicacions terapèutiques dels nostres descobriments mitjançant l'anàlisi de mostres de pacients. En aquest sentit hem dedicat esforços a entendre com funcionen les cèl·lules mare hematopoètiques i intestinals, com a eina per entendre els mecanismes que regulen alguns processos tumorals com la leucèmia o el càncer de colon.

Entre els mecanismes bioquímics que controlen tant la progressió tumoral, com l'homeòstasi de les cèl·lules mare normals, destaquen aquells que estan regulats per les vies de senyalització de Notch, Wnt i NFKB. El seu estudi en els teixits hematopoètic, intestinal i epidèrmic ens ha portat a més a la identificació d'interaccions entre diverses d'aquestes vies, les quals han resultat ser crucials per entendre l'homeòstasi tissular.
 

Actualment, el grup de la Dra Anna Bigas treballa en diversos projectes que aborden diferents aspectes de la funció de Notch en cèl·lules mare hematopoètiques normals i també en cèl·lules iniciadores de leucèmies (Leukemia Initiating Cells). El treball dirigit pel Dr Lluís Espinosa està centrat pricipalment en estudiar com NFKB i Notch es coregulen en diferents sistemes normals i tumorals i quina és la contribució d'aquesta regulació creuada a la gènesi i progressió tumoral.

Generació i manteniment de cèl·lules mare hematopoètiques i intestinals
En aquest projecte estem utilitzant diferents soques de ratolins mutants per la via de Notch amb la finalitat d'estudiar el seu paper en la generació i el manteniment de cèl·lules mare hematopoètiques tant en l'embrió com en el ratolí adult. Amb aquesta estratègia hem demostrat que les vies de Notch i de Wnt/beta-catenina són dues imprescindibles per a la generació de cèl·lules mare hematopoètiques. En paral·lel, hem observat i demostrat que aquestes vies de senyalització actuen de manera sinèrgica en el manteniment de les cèl·lules intestinals.


Generació i autorenovació de cèl·lules d'iniciació tumoral o leucèmica
Pretenem determinar que vies de senyalització són importants per a la generació i manteniment de les cèl·lules iniciadores de leucèmia (LIC) i les cèl·lules mare tumorals. Per abordar aquest objectiu estem desenvolupant diferents models experimentals tant in vitro com in vivo. A més, estem utilitzant l'anàlisi mitjançant seqüenciació massiva per determinar aquells canvis en l'expressió gènica (RNA-seq), en el control de la regulació transcripcional (Chip-Seq) i en l'especificitat de complexos entre proteïnes (espectrometria de masses ) que puguin ajudar-nos a definir aquestes poblacions des d'un punt de vista molecular i funcional. Els nostres estudis demostren que les vies de Notch, Wnt o NFKB s'activen mútuament o seqüencialment en diferents processos tumorals. A més, hem detectat que alguns dels elements de les vies s'associen físicament la qual cosa és rellevant a nivell funcional.


Noves funcions de la via de NFkB en l'oncogènesi o leukemogénesis
En els últims anys hem demostrat que diferents elements reguladors de la via de NFKB, exerceixen funcions alternatives regulant la transcripció gènica. Per exemple, els nostres treballs han estat pioners en la identificació de IKKa i IKBa com proteïnes que s'uneixen a la cromatina de gens específics que no són dianes clàssiques de NFKB, participant en la seva regulació transcripcional. A més, hem demostrat que aquestes noves funcions nuclears dIKKa i IKBa són especialment importants en processos tumorals com el càncer colorectal i el carcinoma escamós de pell. Aprofundir en l'estudi del paper d'aquestes proteïnes i la seva rellevància en el control dels processos tumorals és un dels objectius principals del grup.

Contacte

Coordinadora:
Anna Bigas

Tel:
93 316 04 40

Fax:
93 316 04 10

Dr. Aiguader, 88
08003 Barcelona

© Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques Nota legal | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte